Med værktøjet 'customer insight'
har du svaret på blot 5 dage

DINE FORDELE

DU FÅR INDSIGT, DU KAN BRUGE TIL DINE STRATEGISKE VALG

 • Skal ideen omfavnes, dræbes eller fixes?
 • Hvordan får jeg optimeret og eventuelt fixet ideen?
 • Hvilken pris skal jeg tage?

FORDI DU NU HAR INDSIGT I

 • Din virkelige målgruppe og dens profil … baseret på værdisegmentering
 • Dit markeds reelle størrelse ved lancering … og ikke et skud i tågen
 • Om din forretningside matcher målgruppens ønsker og problemer

TILMED FÅR DU SVARENE

 • Hurtigt ... på blot 5 dage
 • Nemt ... uden du skal bekymre dig om spørgeskema, udsendelse, databehandling mv.
 • Billigt ... 29.000 kr. for 300 svar, præsenteret grafisk og i tabeller
 • Gratis hjælp ... i form af 5 timers gratis konsultation
 • NB! Er du utilfreds med undersøgelsen ... så får du straks pengene tilbage

Skip intro >>

Hvordan gør vi?

VIA VORES NYUDVIKLEDE ’CUSTOMER INSIGHT’-SOFTWARE

 • Hvor vi stiller og får svar på de rigtige spørgsmål … og dermed ikke kortslutter den strategiske proces med resultatet: Skæv målgruppe og uskarp indsigt i, hvilke fordele, der er vigtige og mindre vigtige for den rigtige målgruppe
 • Hvor alle de vanskelige (og kedelige) processer – såsom udarbejdelse af spørgeskema, udsendelse til en repræsentativ population, signifikans, databehandling og grafisk præsentation af resultaterne – er digitaliserede og dermed sker (næsten) uden vores indblanding
 • Hvor vi tilmed giver en række bonus-fordele, såsom
  1. Strategisk værdisegmentering via cluster-analyse ... med interaktiv veksling mellem 2, 3, 4 og 5 segmenter
  2. Koncepttest ... herunder test af prisniveau og prissensitivitet
  3. Innovationsprofil ... idet dine første kunder er de såkaldte ’First Movers’ og ’Early Adaptors’ (såfremt der er tale om en radikal og/eller disruptive ny ide)

Hvorfor?

 • Vi har på tætteste hold set innovation og entreprenørskab fejle, når ”vinder” ideen rammer markedet, og illusionen brister
 • Vi har set de smertelige menneskelige og økonomiske tab, det medfører … ofte efter lang tids udvikling og hårde kampe
 • Vi ved, at en række af disse fiaskoer kunne være undgået, hvis ideen var blevet syretestet på den rigtige måde … og derpå dræbt eller ’fixet’
 • Vi ved, at både de virkelige successer og de middelmådige kunne være løftet, hvis de var blevet syretestet rigtigt
 • Vi ved, at den manglende syretest ikke beror på manglende vilje men på, at man tror, at det er værdiløst … og tilmed uoverskueligt, dyrt og tager lang tid

Derfor satte vi os for at udvikle et nyt analyse værktøj,

FORDI alle skal have mulighed for at syreteste deres idé hurtigt, nemt og billigt.

FORDI alle skal have mulighed for tidligt i innovationsprocessen at dræbe, fixe/forstørre og sluttelig omfavne deres ’vinder’ forretningsidé.

MATHIAS HAR ET PROBLEM ... ER DET OGSÅ DIT?

Mathias er CEO for en mellemstor Scale-Up virksomhed.

Sammen med sit management team har han fået en ny produktidé til B2C-markedet.

Mathias har et brændende ønske om at skaffe sig et krystalklart billede af, hvem de mulige kunder er, hvor mange der er, og hvilke konkrete fordele, de lægger vægt på.

Han har nemlig ikke brug for endnu engang at måtte trække et nyt produkt tilbage fra markedet.

MEN … han tror ikke på, at hans brændende ønske kan opfyldes.

Hvorfor?

Fordi han er overbevist om, at det vil være tidskrævende, besværligt og tilmed dyrt, at få det opfyldt. Fordi han er bange for, at de svar, han får, ikke kan bruges til noget!

Og al det har Mathias desværre ganske meget ret i.

Derfor har vi udviklet værktøjet ´Customer Insight´-software. For at hjælpe Mathias ... og alle andre innovatører, store som små.

hide

OM 'CUSTOMER INSIGHT' SOFTWARE

 • Kræver kun ganske få input fra dig såsom værdier (fordele/ulemper), konceptbeskrivelse, prisområde
 • På et nanosekund konstruerer platformen automatisk et spørgeskema og udsender det til den valgte population ... repræsentativ på køn, alder og geografi efter dit valg (stratificeret udvælgelse)
 • 300 svar opnås i løbet af 2 dage ... flere svar kan tilkøbes ... også efterfølgende
 • 92 ½% konfidensgrad og 5% fejlmargen
 • Svarene behandles løbende, så du kan når-som-helst følge med i antal svar og se resultaterne
 • Baseres på værdi-segmentering med tilhørende multivariant analyseteknik (cluster-analyse)
 • Inkl. dynamisk valg og vekslen mellem 2, 3, 4 og 5 værdisegmenter
 • Resultaterne præsenteres grafisk med ledsagende profiler i tabelform ... NB! Ingen skriftlig rapport
 • Inklusiv koncepttest, prisniveauer og prissensitivitet
 • Inklusiv innovationsprofil
 • Mulighed for livsstil-spørgsmål
 • Mulighed for at medtage en række socio-demografiske og økonomiske variable
 • Mulighed for 2 åbne spørgsmål og 1 ekstra usage-spørgsmål
 • Mulighed for at ringe til kunder med dybdeinterviews (til ekstrapris ... aftales nærmere)
 • Mulighed for positionering pr. segment (og totalt)

Kontakt os nu

31 31 05 88 // helix@houseofhelix.dk
TEST DIN KUNDE- OG MARKEDSINDSIGT

Kan du tænke og handle som dine kunder?